osnovan 2000. godine

Edukacijsko savjetodavna nevladina organizacija za pomoć i podršku diskriminiranim osobama

STOP

DISKRIMINACIJI

 

znam, mogu i hoću

Članovi Centra čine realizaciju svih projekata koji se izvode u Centru, u sklopu tzv. »SOCIJALNOG CENTRA« individualiziranom, ulažući svoje znanje… Više… 

RED LINE

Red line ili crvena linija  projekt je koji se provodi u  sklopu Centra svaki dan, na liniji pomoći stoje Vam na raspolaganju educirani sugovornici…Više..

»PUZLE«

Naziv je to novog projekta pokrenutog pri Centru koji u sebi obuhvaća cjelokupnu skrb o korisniku, od savjetovališta, preko radionica za osnaživanje osobnih kapaciteta do socijalnog poduzetništva…Više…

“BUDI PROMJENA KOJU ŽELIŠ VIDJETI U SVIJETU”- GHANDI

U zemljama razvijenih demokracija volonterski angažman važan je čimbenik na gotovo svim razinama življenja, od svakodnevice do promoviranja društveno važnih pozitivnih promjena.    Više… 

 

PRATITE NAS

VAŽNO JE ZNATI!



Informacije i pomoć možete dobiti na broju linije pomoći


RED LINE

095 523 5009

ili

puem elektroničke pošte putem poveznice:

pomoc@email.com


NAPOMENA: navedena adresa i broj telefona namijenjeni su isključivo korisnicima koji nam se žele obratiti za pomoć.


Ostale molimo da koriste podatke navedene u rubrici KONTAKT