osnovan 2000. godine

Edukacijsko savjetodavna nevladina organizacija za pomoć i podršku diskriminiranim osobama

Članstvo u Nacionalnom polivalentnom centru »IZLAZ« regulirano je odredbama temeljnog akta Centra (Statutom).

Statutom su određene dvije kategorije članstva:

  • redovni članovi
  • počasni članovi

REGISTAR ČLANOVA 

Registar članova vodi Tajnik Centra ili druga osoba koju ovlasti ravnatelj Centra a sukladno zakonu.

Redovna revizija članstva provodi se kvartalno i to tri (3) puta godišnje, a provodi ju Tajnik Centra.

  Registar članova  

REDOVNI ČLANOVI

Redovnim se članom Centra postaje potpisivanjem Pristupnice, po pozitivno riješenom zahtjevu za prijem u čalanstvo.   Više… 

POČASNI ČLANOVI

Počasnim članom Centra može postati fizička ili pravna osoba zaslužna za razvoj Centra. 

Na prijedlog Upravnog vijeća, počasne članove proglašava Skupština. 

Počasni članovi mogu, po pozivu, sudjelovati i na sjednicama radnih tijela Centra, ali bez prava odlučivanja.

VAŽNO JE ZNATI!Informacije i pomoć možete dobiti na broju linije pomoći


RED LINE

095 523 5009

ili

puem elektroničke pošte putem poveznice:

pomoc@email.com


NAPOMENA: navedena adresa i broj telefona namijenjeni su isključivo korisnicima koji nam se žele obratiti za pomoć.


Ostale molimo da koriste podatke navedene u rubrici KONTAKT