osnovan 2000. godine

Edukacijsko savjetodavna nevladina organizacija za pomoć i podršku diskriminiranim osobama

Što znači biti član Nacionalnog polivalentnog centra »IZLAZ« ?

Biti član Centra prije svega znači biti dio velike »obitelji« koja brine o svojim članovima, neki od njih svoje dragocijeno vrijeme, znanje i kompetencije nesebično koriste za pomoć onima kojima je to potrebno.

Ima nas svakakvih, naša su vrata svima otvorena, najvažnije je da dolazite k nama s iskrenom namjerom.

Uz sve navedeno, ipak postoje određeni preduvjeti koje kao budući član potrebno zadovoljiti, više o tome pročitajte u nastavku.

PREDUVJETI ZA REDOVNO ČLANSTVO U CENTRU

Da bi postali punopravnim, redovnim članom Nacionalnog polivalentnog centra »IZLAZ«, potrebno je zadovoljiti formalne uvjete propisane aktima Centra, a oni su:

 • punoljetnost (navršenih 18 godina života),
 • potpuna poslovna sposobnost,
 • nekažnjavanost* i neosuđivanost**
 • nepostojanje zapreka u pogledu rada s posebno osjetljivim skupinama

Kada su zadovoljeni prije navedeni preduvjeti, biti će nam drago da nam uputite molbu za prijem u redovno članstvo.

*predaje se potvrda o nekažnjavanju, koju izdaje Općinski sud prema mjestu prebivališta

**potvrda o neosuđivanosti, daje se u vidu izjave kandidata za članstvo.

POSTUPAK PRIJAVE

Sam postupak prijave je krajnje jednostavan, a može se izvršiti putem web obrasca ili dostavom dokumentacije putem pošte odnosno elektroničkom poštom.

Po primitku Vaše zamolbe i kratkog životopisa, kontaktirati ćeno Vas kako bi dogovorili termin za razgovor.

Svi kandidati prije punopravnog članstva potpisuju ugovor o suradnji kojim se reguliraju prava i obveze između Centra i člana.

Potpisivanjem pristupnice postajete punopravni član Centra i dio naše velike »obitelji«.

Veselimo se Vašem dolasku!

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Prava i dužnosti članova propisana su Statutom Centra kao i drugim podstatutarnim aktima, te obvezuju sve članove.

Prava redovnih članova:

 • neposredno sudjelovati u svim aktivnostima Centra,
 • birati i biti birani na dužnosti i u sva tijela Centra,
 • neposredno ili preko izabranih delegata sudjelovati u radu Skupštine,
 • prijedlozima i sugestijama pridonositi uspješnom obavljanju zadaća i programa Centra,
 • biti obaviješteni o radu Centra i njegovih tijela, kao i o materijalno-financijskom poslovanju,
 • ostvarivati druga prava sukladno odredbama Statuta i odlukama donesenih na temelju Statuta,
 • istupiti iz članstva.Obveze redovnih članova:

 • poštivati odredbe zakona, ovog Statuta te druge akte Centra,
 • redovito plaćati članarinu,
 • neposredno i aktivno u skladu sa svojim afinitetima i mogućnostima sudjelovati u radu Centrta kroz aktivnosti koje organizira Centar,
 • svojom kreativnom aktivnošću doprinositi ostvarenju ciljeva i djelatnosti Centra,
 • redovito pratiti obavijesti o radu i aktivnostima Centra putem oglasne ploče i/ili putem dostavljene im elektroničke pošte,
 • svojim ponašanjem i javnom djelatnošću štititi ugled Centra, njegovih članova a posebno njegovih korisnika.

VAŽNO JE ZNATI!Informacije i pomoć možete dobiti na broju linije pomoći


RED LINE

095 523 5009

ili

puem elektroničke pošte putem poveznice:

pomoc@email.com


NAPOMENA: navedena adresa i broj telefona namijenjeni su isključivo korisnicima koji nam se žele obratiti za pomoć.


Ostale molimo da koriste podatke navedene u rubrici KONTAKT