osnovan 2000. godine

Edukacijsko savjetodavna nevladina organizacija za pomoć i podršku diskriminiranim osobama

Najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (Narodne novine 58/07, 22/13) pokriveno je važno područje koje nije bilo definirano dosadašnjim zakonskim odredbama, a odnosi se na priznavanje i vrednovanje volonterskog rada, posebno mladih, kako bi se priznale i vrednovale kompetencije stečene volontiranjem.

Važnost uvođenja Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje posebno se odnosi na mlade koji su u izrazito nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Ministarstvo socijalne politike i mladih kao nositelj provedbe Zakona, izradilo je okvirni sadržaj Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Radi lakšeg razumijevanja i popunjavanja ovog novog i važnog alata izrađen je i Vodič za popunjavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje koji sadrži i primjer popunjene Potvrde.

Poseban izazov za zakonodavca bio je osiguranje instrumenata vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija, vještina i iskustva stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju kroz Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje za dugotrajne oblike volontiranja, a na zahtjev volontera.

Tekst preuzet sa stranica Hrvatske mreže Volonterskih centara  Poveznica 

VAŽNO JE ZNATI!

Vaše je zakonsko pravo zatražiti potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem! 

VAŽNO JE ZNATI!Informacije i pomoć možete dobiti na broju linije pomoći


RED LINE

095 523 5009

ili

puem elektroničke pošte putem poveznice:

pomoc@email.com


NAPOMENA: navedena adresa i broj telefona namijenjeni su isključivo korisnicima koji nam se žele obratiti za pomoć.


Ostale molimo da koriste podatke navedene u rubrici KONTAKT