osnovan 2000. godine

Edukacijsko savjetodavna nevladina organizacija za pomoć i podršku diskriminiranim osobama

Poštovani,

BPD-Family-Connections-helpline1-3kao što ste vjerovatno primijetili u desnom stupcu naše web stranice nalazi se ova sličica, ona predstavlja vezu – kraticu za »BIJEG« sa naših stranica.

Ukoliko se nađete u situaciji kada vam nije zgodno ili bi vas čak moglo dovesti u opasnost da netko vidi da se nalazite na našim stranicama, kliknite na sličicu i trenutačno ćete biti preusmjereni na web portal net.hr.

Želimo Vam ugodno i sigurno pretraživanje naših stranica.

NPC »IZLAZ«

VAŽNO JE ZNATI!Informacije i pomoć možete dobiti na broju linije pomoći


RED LINE

095 523 5009

ili

puem elektroničke pošte putem poveznice:

pomoc@email.com


NAPOMENA: navedena adresa i broj telefona namijenjeni su isključivo korisnicima koji nam se žele obratiti za pomoć.


Ostale molimo da koriste podatke navedene u rubrici KONTAKT