osnovan 2000. godine

Edukacijsko savjetodavna nevladina organizacija za pomoć i podršku diskriminiranim osobama

Nacionalni Polivalentni Centar »IZLAZ«, pravni je slijednik Centra za educiranje, pomoć i savjetovanje (CEPS) osnovanog 17.03.2000. godine u Rijeci.

Osnivači Centra, tada su bili mahom studenti kako hrvatskih tako i stranih fakulteta, a danas su to ugledni odvjetnici, liječnici, psiholozi, socijalni radnici ali i drugi koji su pronašli svoj interes u pomoći najugroženijim skupinama u društvu.

Obnoviteljska sjednica Skupštine Centra za educiranje, pomoć i savjetovanje održana je dana 29. travnja 2014. godine, na istoj je odlučeno o promjeni naziva udruge iz Centar za educiranje, pomoć i savjetovanje u Nacionalni polivalentni centar »IZLAZ«.

U svim etapama svoje povijesti Centar za educiranje pomoć i savjetovanje bio je nositelj programa u razvoju psihosocijalne integracije marginaliziranih skupina društva, te je postao sinonimom za vitalnost, kontinuitet i identitet svojih članova i korisnika.

Nacionalni polivalentni centar »IZLAZ« i dalje je svojom poslovnom strategijom usmjeren na prepoznavanje, ukazivanje, edukaciju te suzbijanje svih oblika diskriminacije, marginalizacije ranjivih skupina u društvu kao i svih oblika nasilja u društvu.

Nacionalni polivalentni centar »IZLAZ«, danas djeluje kroz dvije podružnice i to jednu u sjedištu Centra, u Rijeci. zaduženu za provedbu programa na području Primorsko-goranske županije te putem podružnice u Zagrebu, koja provodi planirane aktivnosti na području grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Programske ciljeve Centar ostvaruje provedbom niza aktivnosti kojima se nastoji biti na usluzi korisnicima u mjestu njihova prebivanja, kako bi se što kvalitetnije pružila potrebna usluga i osigurala kvaliteta istih.

Moto Nacionalnog polivalentnog centra »IZLAZ«, glasi:

»Omnes homines dignitate, iure liberi et pares nascuntur!«

U svome radu Nacionalni polivalentni centar »IZLAZ« surađuje s nizom institucija koje se u svom radu susreću s problemom zaštite diskriminiranih i marginaliziranih skupina, žrtava nasilja, napose sa centrima za socijalnu skrb, MUP-om, zdravstvenim ustanovama, organizacijama civilnog drušva, vjerskim i brojnim drugim dionicima u zemlji i inozemstvu.

VAŽNO JE ZNATI!Informacije i pomoć možete dobiti na broju linije pomoći


RED LINE

095 523 5009

ili

puem elektroničke pošte putem poveznice:

pomoc@email.com


NAPOMENA: navedena adresa i broj telefona namijenjeni su isključivo korisnicima koji nam se žele obratiti za pomoć.


Ostale molimo da koriste podatke navedene u rubrici KONTAKT