osnovan 2000. godine

Edukacijsko savjetodavna nevladina organizacija za pomoć i podršku diskriminiranim osobama

SJEDIŠTE RIJEKA

 

NAZIV:

NACIONALNI POLIVALENTNI CENTAR »I Z L A Z«
S j e d i š t e   R i j e k a

 

KONTAKT ADRESA:

p.p. 114

HR 51000 Rijeka

Hrvatska

KONTAKT PODACI:

Tel.: +385 51 648 208

Gsm: +385 91 648 2081

Web: www.npc-izlaz.hr

E-mail: info@npc-izlaz.hr   i  npc.izlaz@email.com

Red line: +385 95 523 5009

PODRUŽNICA ZAGREB

 

NAZIV:

NACIONALNI POLIVALENTNI CENTAR »I Z L A Z«
P o d r u ž n i c a   Z a g r e b

 

KONTAKT ADRESA:

p.p. 276

HR 10200 Zagreb

Hrvatska

KONTAKT PODACI:

Tel.: n/a

Gsm: +385 95 882 8223

Web: www.npc-izlaz.hr

E-mail: info@npc-izlaz.hr   i  npc.izlaz-zg@email.com

Red line: +385 95 523 5009

Možete nas kontaktirati i putem kontakt obrasca u nastavku: 
Ime i prezime*
Telefon:
-
E-mail:*
Web stranica:

Naslov poruke:*
Poruka:*
Upišite tekst sa slike:

VAŽNO JE ZNATI!Informacije i pomoć možete dobiti na broju linije pomoći


RED LINE

095 523 5009

ili

puem elektroničke pošte putem poveznice:

pomoc@email.com


NAPOMENA: navedena adresa i broj telefona namijenjeni su isključivo korisnicima koji nam se žele obratiti za pomoć.


Ostale molimo da koriste podatke navedene u rubrici KONTAKT