osnovan 2000. godine

Edukacijsko savjetodavna nevladina organizacija za pomoć i podršku diskriminiranim osobama

Nacionalni polivalentni centar »IZLAZ« je organizacija civilnog društva  za educiranje, pomoć i savjetovanje i podršku diskriminiranih osoba koja zagovara i provodi sustavno i kontinuirano osnaživanje diskriminiranih osoba sa ciljem osobnog razvoja i aktivnog djelovanja u društvu kako bi postali nosioci aktivnosti
usmjerenih razvoju i dobrobiti društva
na lokalnoj i regionalnoj razini te se integrirali u sve društvene sfere do postizanja trajne
društveno-ekonomske samostalnosti.

Nastojimo poticati, pomagati i razvijati psihičke, emotivne i komunikacijske potencijale pojedinaca, organiziranjem i pružanjem stručnog usavršavanja, psihosocijane pomoći diskriminiranim kao pripremu za zapošljavanje ili samozapošljavanje.

VAŽNO JE ZNATI!Informacije i pomoć možete dobiti na broju linije pomoći


RED LINE

095 523 5009

ili

puem elektroničke pošte putem poveznice:

pomoc@email.com


NAPOMENA: navedena adresa i broj telefona namijenjeni su isključivo korisnicima koji nam se žele obratiti za pomoć.


Ostale molimo da koriste podatke navedene u rubrici KONTAKT