osnovan 2000. godine

Edukacijsko savjetodavna nevladina organizacija za pomoć i podršku diskriminiranim osobama

Nacionalni polivalentni centar »IZLAZ«, pravni je sljednik Centra za educiranje, pomoć i savjetovanje (CEPS) osnovanog 17.03.2000. godine.

Centar je ovlašten provoditi sve aktivnosti propisane Statutom Centra, u svrhu ostvarivanja ciljeva zbog kojih je i osnovan, poštivajući pritom pozitivne propise Republike Hrvatske, međunarodne konvencije i ostale norme iz predmetnog područja.           

Odluku o organizaciji Centra, osnivanju i djelokrugu rada organizacijskih jedinica Centra donosi Upravno vijeće Centra.

Cilj svake ustrojstvene jedinice Centra je obavljanje aktivnosti Centra na najbolji i najsuvremeniji način.

Centar djeluje neposrednim radom na terenu putem podružnica, u kojima se sukladno potrebama formiraju timovi za provedbu pojedinih zadataka a nekoliko povezanih timova čine odjel, koji je svrsishodna cjelina za provedbu specifičnih zadataka iz djelokruga podružnice.

Danas je Centar organiziran u dvije podružnice i to u podružnicu Rijeka, za potrebe korisnika Primorsko-goranske županije te podružnicu Zagreb, za potrebe korisnika s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Glavni čimbenici u radu Centra su njegovi članovi, volonteri koji nesebično odvajaju svoje slobodno vrijeme za dobrobit korisnika, osoba koje su nam se obratile za pomoć.

Unutarnje ustrojstvo Nacionalnog polivalentnog centra »IZLAZ« temelji se na načelima racionalnosti i učinkovitosti a sve sa ciljem optimalne dostupnosti usluga Centra potencijalnim korisnicima.

VAŽNO JE ZNATI!Informacije i pomoć možete dobiti na broju linije pomoći


RED LINE

095 523 5009

ili

puem elektroničke pošte putem poveznice:

pomoc@email.com


NAPOMENA: navedena adresa i broj telefona namijenjeni su isključivo korisnicima koji nam se žele obratiti za pomoć.


Ostale molimo da koriste podatke navedene u rubrici KONTAKT