osnovan 2000. godine

Edukacijsko savjetodavna nevladina organizacija za pomoć i podršku diskriminiranim osobama

Organizacijska shema (organigram) Nacionalnog polivalentnog centra »IZLAZ« predstavlja način organizacije rada u Centru, i primjenjuje se na organizaciju u cjelini, uzimajući pri tom u obzir specifičnosti pojedinih ustrojstvenih jedinica.

Organizacijska struktura je fluidnog karaktera i kao takva prilagodljiva trenutnim potrebama rada Centra, čime se osigurava konstantnost praćenja potreba u zajednici kako bi se što kvalitetnije odgovorilo zahtjevima korisnika.

Tijela Centra su:
 

VAŽNO JE ZNATI!Informacije i pomoć možete dobiti na broju linije pomoći


RED LINE

095 523 5009

ili

puem elektroničke pošte putem poveznice:

pomoc@email.com


NAPOMENA: navedena adresa i broj telefona namijenjeni su isključivo korisnicima koji nam se žele obratiti za pomoć.


Ostale molimo da koriste podatke navedene u rubrici KONTAKT