osnovan 2000. godine

Edukacijsko savjetodavna nevladina organizacija za pomoć i podršku diskriminiranim osobama
  • Poštivanje različitosti – u svakodnevnom radu i komunikaciji, unutarnjoj i vanjskoj.
  • Otvorena komunikacija – podjela informacija, slobodno izražavanje vlastitog mišljenja i podržavajuća komunikacija.
  • Timski rad – suradnja u obavljanju aktivnosti, zajedništvo, povjerenje i podrška.
  • Inovativnost – organizirano, sustavno i trajno traganje za novim mogućnostima, usmjerenost na budućnost te poticanje originalnosti i kreativnosti.
  • Odgovornost – prema radu, ugledu, društvu, imovini i ljudima.
  • Izvrsnost – dobro i uspješno djelovanje Nacionalnog polivalentnog centra »IZLAZ« kroz pojedinačnu i organizacijsku sposobnost, odnosno zrelost, da pretvara svoja znanja u konkretne akcije i rezultate na temelju stalnih poboljšanja.

095 523 5009

RED LINE

CILJEVI OSNIVANJA CENTRA

Postoje na tisuće onih koji nisu u stanju, ne znaju ili ne žele tražiti pomoć u tradicionalnim savjetovalištima.

Jedan od našilh ciljeva je biti alternativa samouništavajućem životnom stilu, nesretnim obiteljima i životu na ulicama.

Oni koji ne mogu ili ne znaju gdje pronaći način rješavanja svojih problema ili odgovarajući životni put, izlažu se opasnosti da postanu depresivni, ovisni o alkoholu ili drogi, ili da izvrše suicid.

Stoga Vam pružamo preventivne programe koji uključuju SOS liniju pomoći Crvena linija (RED LINE) i savjetovalište »PUZLE«.

Nacionalni polivalentni centar »IZLAZ« je osnovan s primarnim ciljem promicanja građanske svijesti o ravnopravnosti spolova, zaštite ljudskih prava, jednakosti u ostvarivanju prava pojedinaca, pružanja primarne pravne pomoći, stručne i laičke psihosocijalne pomoći (psihološka pomoć i pomoć u socijalnoj prilagodbi), pružanja drugih oblika nematerijalne pomoći i podrške, savjetovanja, edukacije pojedinaca i obitelji sa svrhom poboljšanja kvalitete života posebno ranjivih pojedinaca i skupina u društvu.

 Posebnu pažnju i napore ulaženo u pristupu i radu s osobama s invaliditetom, marginaliziranim i/ili obespravljenim, žrtvama svih oblika nasilja, posebice vršnjačkog i obiteljskog nasilja te diskriminiranim pojedincima te ostalim osobama u kriznim situacijama.

VAŽNO JE ZNATI!Informacije i pomoć možete dobiti na broju linije pomoći


RED LINE

095 523 5009

ili

puem elektroničke pošte putem poveznice:

pomoc@email.com


NAPOMENA: navedena adresa i broj telefona namijenjeni su isključivo korisnicima koji nam se žele obratiti za pomoć.


Ostale molimo da koriste podatke navedene u rubrici KONTAKT