osnovan 2000. godine

Edukacijsko savjetodavna nevladina organizacija za pomoć i podršku diskriminiranim osobama

Nacionalni polivalentni centar »IZLAZ«, djeluje kao centar izvrsnosti na lokalnoj i međunarodnoj razini s ciljem doprinosa punoj društvenoj uključenosti diskriminiranih osoba i njihovom društveno-odgovornom djelovanju.

Vizija razvoja Centra, uz Misiju Centra, sastavni su dio Strateškog plana razvoja Centra od 2015. – 2017. godine.

Strateški plan možete preuzeti na poveznici STRATEŠKI PLAN 

Polazišni dokumenti za izradu ovog
strateškog plana korišteni su lokalni, županijski
i nacionalni strateški dokumenti, te istraživanja i
dokumenti Europske unije:

• Nacionalna strategija stvaranja poticajnog
okruženja za razvoj civilnoga društva od
2012. do 2016. godine i Operativni plan
Nacionalne strategije stvaranja poticajnog
okruženja za razvoj civilnoga društva

• Strategija održivog razvitka Republike
Hrvatske

• Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću u postupcima donošenja zakona,
drugih propisa i akata

• Istraživanje “Javno mnijenje: Vidljivost i javna
percepcija organizacija civilnog društva
u Republici Hrvatskoj 2012.”

• Strategija razvoja socijalnog/društvenog
poduzetništva do 2020. godine

Centar izvrsnosti

na jednom su mjestu okupljene stručne osobe koje odgovaraju na realne potrebe diskriminiranih osoba i društva te postižu izvrsne rezultate.


Puna društvena uključenost

u društvu postoji puna uključenost, diskriminirane osobe su prepoznate kao ravnopravni sudionici u društvu, kao resurs, financijski su neovisni i sposobni zadovoljiti vlastite potrebe te aktivno sudjeluju u procesima donošenja odluka.


Društveno odgovorno djelovanje 

korisnici su informirani i educirani, proaktivno sudjeluju u društveno-političkim procesima u zajednici, kritički promatraju svijet i argumentirano daju preporuke za unapređenje stanja.

VAŽNO JE ZNATI!Informacije i pomoć možete dobiti na broju linije pomoći


RED LINE

095 523 5009

ili

puem elektroničke pošte putem poveznice:

pomoc@email.com


NAPOMENA: navedena adresa i broj telefona namijenjeni su isključivo korisnicima koji nam se žele obratiti za pomoć.


Ostale molimo da koriste podatke navedene u rubrici KONTAKT